Map of Africa

Toisen asteen oppilaitosten oppimisympäristöt eivät tue eivätkä aina edes mahdollista kommunikaatiohäiriöisten tai liikuntaesteisten opiskelua. Esteettömiä oppimisympäristöjä ei juurikaan ole. Kuuroille vain harvoin järjestyy tulkkausapua. Monet muut asiat aina oppimateriaaleja myöten ovat esteenä vammaisten opiskelulle toisen ja kolmannenkin asteen oppilaitoksissa. Opetussuunnitelmissa ei ole huomioitu erilaisten oppijoiden tarpeita. Merkittävä osa 2. asteen aloittaneista vammaisista keskeyttää opintonsa ennen valmistumistaan. Työllistyminen ilman koulutusta on heille lähes mahdotonta.

Pyrimme järjestöjen ja tansanialaisten toimijoiden kanssa laaja-alaiseen yhteistyöhön sekä pedagogisessa että materiaalisessa kehittämisessä. Valmistelemme esityksiä ja tansanialaiselle hallinnolle, hankehakemuksia Suomen Ulkoministeriölle, varainkeruutapahtumia ja tapaamisia yhteistyökumppaniemme kanssa.

Stipendijärjestelmällä tuemme erityisopettajien jatko-opintoja tansanialaisissa oppilaitoksissa. Täydennys- ja jatkokoulutamme luokan-, aineen- ja erityisopettajia. Järjestämme informaatio- ja koulutustilaisuuksia hallinnon edustajille. Isännöimme opetusalan yhteistyöfoorumeita Arushassa.
Verkostoidumme kotimaassa ja ulkomailla alan toimijoiden kanssa.

PROJEKTIMME:

(klikkaa lukeaksesi lisää)

Viimeksi päivitetty