Oppimiskeskus

Suuri unelmamme täyttyi: uusi oppimiskeskus avattiin 19.8.2015

Haluamme kiittää kaikkia upeita tukijoitamme:
Erick Laine, Kristen Laine, Erick J. Laine, Peter Laine ja Christopher Laine (USA)
Jokilaakson Työterveys Oy, Jaana Alaja, Henrik de la Chapelle, Terho Harju, Tuula Jatkola, Risto Nissinen sekä TNNKY (Suomi).

Ilman teidän lahjoituksianne sekä niitä lukuisia työtunteja, joita ystävämme ovat uhranneet työmme hyväksi, ei toiminta olisi tässä muodossa mahdollista.