Arusha, kuule!

Merun Primary Schoolin kuurojen yksikkö

Kehitämme yhteistyössä koulun rehtorin ja kuurojen yksikön opettajakunnan kanssa koulun oppimisympäristöä ja jatkokoulutamme siellä työskentelevää henkilöstöä. Vuonna 2013 alkanut kouluttajakoulutus on jatkumo, jonka tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää kuurojen yksikön opettajakunnan ja teknisen henkilöstön kouluttajataitoja. He toimivat ja tulevat toimimaan Arushan ja sen ympäristön opettajien kouluttajina laajennettaessa it-pohjaisten oppimisympäristöjen tuntemusta tansanialaisessa koulumaailmassa. Meru Primary Schoolin (MPS:n) opettajien kanssa  otamme käyttöön vammaisille tarkoitettuja oppimateriaaleja ja ohjaamme heitä tarvittavien uusien materiaalien tekemisessä.

Toiselle asteelle siirtyvät kuurot Arushassa saavat meiltä kannettavan tietokoneen käyttöönsä opintojensa ajaksi. Tuemme materiaalisesti MPS:n kuuroja oppilaita toimittamalla heidän tarvitsemia koulutarvikkeita, reppuja, koulupukuja. Järjestämme myös matka-avustuksia vähävaraisille kaukaa tuleville oppilaille.

Olemme toteuttaneet mm. oppimiskeskuksen rakentamisen yksityisen erillisrahoituksen turvin. Oppimiskeskus palvelee opetustiloina MPS:n kuurojen yksikköä. Se on varustettu nykyaikaisella teknologialla, langattomalla verkolla, valokuituyhteydellä ja aurinkoenergiajärjestelmällä. Oppimiskeskuksen varustamisen mahdollisti Ulkoasiainministeriön hanketuki vuosina 2014-2016.

Iltapäivisin oppilailla on mahdollisuus osallistua tietotekniikkakerhoon,

Arushan alueen opettajia, opetusalan virkamiehiä, terveydenhoidon henkilöstöä, poliiseja ja muita kuurojen kanssa työtä tekeviä ihmisiä koulutetaan oppimiskeskuksen tiloissa hallitsemaan tansanialaisia viittomia, jotta kuurot saisivat tarvitsemansa palvelut omalla kielellään. Yhteistyö Tansanian Kuurojen Liiton Chavitan kanssa on tärkeä osa toimintaamme ja se mahdollistaa laajan yhteistyön eri toimijoiden kanssa.

Kuurojen yksikön johtaja, John Maukiri, opettamassa Arushan alueen opettajille viittomakieltä.

Huolehdimme kouluttamamme teknisen henkilökunnan koulutusjatkumosta. Tuemme heitä uuden oppimisessa ja tiedonhankinnassa. Tärkeä osa kehittämistä tällä hetkellä on koodauksen opiskelu ja koodaustaitojen opettaminen kuurojen yksikön oppilaille.

Oppilaat tutustumassa robotiikan saloihin.

Huolehdimme yhdessä koulun hallinnon kanssa kuurojen yksikön ja oppimiskeskuksen riittävän tasokkaasta teknisestä valmiudesta. Toimitamme tarvittavan määrän kannettavia tietokoneita, muistitikkuja sekä muuta teknistä välineistöä oppimiskeskuksen käyttöön.

Linkki: Kuvia oppimiskeskuksen avajaisista
Linkki: Ympäristöprojekti maaliskuussa 2016

Lue Antti Komulaisen artikkeli "Sattumalta alkanut päättymätön matka".