Arushan alueen opettajien koulutus

Arushan alueen opettajien koulutusta

Arushan kaupungin välittömässä tuntumassa on useita kouluja, joissa on kuuroja ja muitakin vammaisia oppilaita. Vuonna 2017 käynnistyi hanke, jonka tarkoituksena on kouluttaa näiden koulujen opettajia viittomakielen ja tietotekniikan osa-alueilla. Heidän koulutuksensa painopiste on aluksi viittomakielen taitojen kehittämisessä.

Vuoden 2017 aikana aloitettu tietotekninen koulutus tulee laajenemaan vuoden 2018 aikana, kun koulutettaville saadaan toimitettua riittävä määrä kannettavia tietokoneita. Koulutettava ryhmä muodostuu 14:stä koulutukseen vahvasti sitoutuneesta opettajasta joiden kehitys ensimmäisen koulutusvuoden aikana on ollut ilahduttavan hyvää.