Arusha, kuule!

FSE – Finnish Special Education in Africa ry

Yhdistys on perustettu vuonna 2012 tukemaan ja kehittämään eri vammaisryhmien koulutusta Afrikassa.  Emme aloittaessamme tienneet minne kaikkialle tiemme Tansaniassa viekään. Siksi valitsimme yhdistyksen nimeksi FSE - Finnish Special Education in Africa ry.

Tähänastinen toiminta on keskittynyt erityisesti kuurojen lasten ja nuorten oppimisolosuhteiden kehittämiseen ja heitä opettavien opettajien koulutukseen.
Ensimmäinen hankkeemme toteutettiin yhteistyössä Suomen Erityiskasvatuksen Liiton ja Ulkoministeriön kanssa vuosina 2014 – 2016. Hankkeesta enemmän projektin sivulla.

Meru Primary Schoolin kuurojen yksikön oppilaita opiskelemassa tietotekniikkaa

Yhteistyökumppaneitamme Tansaniassa ovat Arushan kaupungin lisäksi Arusha Region (lääni) ja sen eri alueiden opetustoimet. Vuonna 2017 aloitimme Arushan kaupunkia ympäröivän Arusha Districtin erityisopettajien koulutuksen.  Longido District Kenian rajan tuntumassa on kanssamme kehittämässä omaa koulutustarjontaansa vammaisille koululaisille ja opiskelijoille.

Arushan alueella toimivien suomalaisten ja pohjoismaisten järjestöjen keskinäistä yhteistyötä tehostetaan vuosittain järjestettävien pedagogisten forumien ja yksittäisten tapaamisten kautta. Olemme iloksemme saaneet toimijaverkostoon mukaan myös paikallisia yrityksiä, jotka ovat vahvasti mukana vuoden 2018 pedagogisessa foorumissa.

Yhdistys pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan myös suomalaiseen ja eurooppalaiseen kehitysyhteistyöpolitiikkaan. Näemme erittäin merkityksellisenä kansalaisjärjestöjen työn erityisesti heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ja tyttöjen koulutusolojen parantamiseksi kehittyvissä maissa.

Toimintamme aikana olemme saaneet tehdä työtä yhdessä Suomen Erityiskasvatuksen Liitto ry:n, Suomen Ulkoasiain Ministeriön, KePa:n, Suomen Dar es Salaamin lähetystön, ABILIS-säätiön ja Kone Oyj:n 100-vuotissäätiön kanssa. Toimintaamme ovat olleet tukemassa lukuisat yritykset, yhteisöt ja yksityiset kansalaiset. Kaikkia edellämainittuja haluamme kiittää yhdessä ja erikseen saamastamme tuesta. Toivomme toimintamme antaneen vastiketta lahjallenne.